Osto- ja toimitusehdot

Bookean:n käyttöehdot www.bookea.fi

Näitä sopimusehtoja sovelletaan sinun (jäljempänä "Tekijä") ja Vulkanisterna AB (jäljempänä "Bookea") välillä. Nämä sopimusehdot koskevat tekijän teosten julkaisemista www.bookea.fi-sivuston kautta. Kun hyväksyt nämä ehdot, voit käyttää palveluita, joita mainitulla sivulla löytyvät.

Yleistietoja Bookea.fi-sivustosta

www.bookea.fi-sivuston omistaa ja sitä ylläpitää Vulkanisterna AB,  Itämerenkatu 5, 00180 Helsinki , y-tunnus: 556733-9063, liikeosoite: PL 45023, 104 30 Tukholma, sähköpostiosoite: [email protected], ALV-nro: SE 556733906301.

Vastuu teoksesta

Bookea ei ole vastuussa tiedostoista joita on ladattu palvelimelle. Olet laillisesti vastuussa sivustolle lataamastasi sisällöstä ja takaat seuraavan:

1. olet oikeutettu tekemään tämän sopimuksen,

2. sinä omistat kaikki teoksen osat tai jaat omistamisen toisen henkilön kanssa, joka on antanut sinulle luvan ja valtuutuksen julkaista teoksen Bookea:n kautta näiden sopimusehtojen mukaisesti,

3. teos ei riko minkään kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä, kauppasalaisuutta tai muita immateriaalioikeuksia,

4. teoksen sisältö ei saa loukata toisen yksityisyyttä, kirjallisia- tai taiteellisia teoksia,

5. teos ei sisällä materiaalia, joka rikkoo Suomen lakia tai joka voidaan nähdä loukkaavana tai muulla tavoin hyvän tavan vastaisena, harhaanjohtavana markkinointina, yllyttämisenä, kiihottamisena kansanryhmää kohtaan, syrjintänä, lapsipornografiana, laittomana väkivaltakuvailuna, laittomana uhkauksena, ahdisteluna, kunnianloukkauksena tai panetteluna,

6. teos tai sen tiedostot ei sisällä viruksia, haittaohjelmia tai muuta ohjelmistoa, joka voi tuhota tietojärjestelmää,

7. teos ei sisällä käyttäjälle tarkoituksellisesti haitallista tietoa (esim., ruokareseptejä, valmistusohjeita jne.).

Bookea:lla ei ole velvoitetta teosten arkistointiin tai varmuuskopioiden tekemiseen www.bookea.fi-sivustolle ladatuista tiedostoista.

Bookea ei ole vastuussa tapauksista, joissa Bookea:lle siirrettävä aineisto vahingoittuu, häviää tai tuhoutuu.

Teoksen julkaisu

Kun sinä kirjailijana siirrät teoksesi Bookealle, tekijänoikeudet säilyvät sinulla, eli sinä edelleen omistat oman materiaalisi. Bookealle myönnetään yksinoikeus tehdä kappaleita painetusta ja e-kirjasta verkkokirjakauppoihin sekä levittää, kopioida, markkinoida ja myydä teostasi. Bookealla on yksinoikeus jakaa teostasi digitaalisessa muodossa (e-kirja, äänikirja) suoratoistopalveluiden (esim., Bookbeat, Nextory, Storytel) kautta. Annat Bookealle myös oikeuden käyttää nimeäsi ja kuvaasi teoksen markkinoinnissa.

Bookealla on myös oikeus tarvittaessa tehdä tiettyjä muutoksia työhösi, esimerkiksi teknisiä mukautuksia. Tämä koskee myös teoksia, jotka olet päättänyt pitää yksityisenä, eli sellaisia, joita ei ole julkaistu julkiseen levitykseen.

Bookea ei takaa missään tapauksessa, että teoksen julkaiseminen johtaa teoksen myyntiin tai että kirja otetaan kirjastolainaukseen. 

Näytekirjat markkinointitarkoituksessa

Bookea pidättää itselleen oikeuden lähettää 10 kopiota teoksesta tiedotusvälineille, bloggaajille tai muille tahoille, jotka ovat pyytäneet kopion teoksesta. Tekijä ei saa korvausta näistä 10 kappaleesta.

Hinnoittelu ja korvaus

Teoksesi jälleenmyyjillä on oikeus päättää itse hinnasta kuluttajakanavan kautta myydessään. Suomessa on vapaa hinnoittelulaki. Bookea ei voi pakottaa jälleenmyyjää ottamaan tiettyä kuluttajahintaa.

Suurin osa jälleenmyyjistä vaatii alennuksia ostaakseen kirjan. Alennus lasketaan kustantamohinnasta. Korvaus kirjailijalle lasketaan alennuksen jälkeen 20 prosentin kaavalla, paitsi jos myydään alennuskanavien, kuten kirjakerhojen, kirjakauppojen tms. kautta, jolloin jälleenmyyjät vaativat suurempaa alennusta. Bookea ja/tai kirjailija eivät voi vaikuttaa alennukseen.

Bookea veloittaa 3,90 euroa per jaettu kirja jakelumaksuna myyntikanavasta riippumatta.

Käsittelymaksu kattaa mm. pakkaamisen, käsittelykulut lähetettäessä ym. kulut. Kirjailijan ei tarvitse itse huolehtia postimaksuista ja mahdollisista laskutuskuluista.

Kun kirjaa myydään print-on-demand -perusteella (eli kirjailijalla ei ole varastoa Bookeassa), jokaisesta myydystä kirjasta korvataan 2 euroa.

Kirjailijan ei tarvitse itse huolehtia postimaksuista eikä mahdollisista laskutuskuluista. 

Bookealla on oikeus määrätä kustantamohinta ilman kirjailijan suostumusta. Bookealla on oikeus päivittää nämä hinnat milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta kirjailijalle. Tämä koskee myös kirjoja, jotka on myyty aikaisemmin Bookean varastosta, mutta jotka on siirretty myytäväksi print-on-demand -perusteella. Kun kirja painetaan print-on-demand -tilauksena, kirjailijan korvaus on yllä mainittu 2 euroa per myyty kirja. Jos varastotuote loppuu varastosta, se painetaan print-on-demand-kirjana, jos Bookea niin valitsee, ellei muuta ole sovittu kirjailijan kanssa. Bookealla on oikeus myöntää alennusta vakiintuneille kirjakerhoille sopimatta sitä etukäteen kirjailijan kanssa. Tällöin myyntikorvaus perustuu alennettuun hintaan lähtöhintana (alennettu hinta korvaa kustantamohinnan korvauksen laskemisen yhteydessä). Jos toimitus ei ole jostakin syystä saapunut loppukäyttäjälle, kauppaan tai kolmannelle osapuolelle tai lähetys on vaurioitunut kuljetuksen aikana tms. ja jos meidän on lähetettävä korvaava kirja, tekijänkorvausta tai muuta korvausta ei makseta kirjailijalle lähettämästämme korvaavasta kirjasta.

E-kirjojen kappalemyynti: Bookea saa 2,90 euroa per myyty kirja Bookean saamasta nettomaksusta.

E-kirjojen kirjastolainauksesta kirjailija saa 60 prosenttia Bookean vastaanottamasta nettomaksusta.

E-kirjojen suoratoisto- ja tilauspalvelut (esim., Storytel, Nextory): Kirjailija saa 25 prosenttia nettokorvauksesta, jonka suoratoistopalvelu maksaa Bookealle kirjailijan teoksesta.

Jos kirjasto tai Axiell Media/Elib katsovat, että kirjailija on itse vaikuttanut lainaus- tai suoratoistomäärään tai antanut muille ohjeita lainata ja suoratoistaa kirjailijan kirjoja, korvausta ei makseta. Kirjailijan tulee myös vapauttaa kirjastot, Axiell Media/Elib ja Bookea vastuusta.

 

Kun myyntikorvauksia vähennetään, vähennetään myös hallinnollinen palkkio, joka on 9 prosenttia maksettavasta kokonaismäärästä. Tämä summa vähennetään yllä mainitun jakelu- ja käsittelymaksun lisäksi. Tätä maksua sovelletaan myös print on demand -kirjoihin.

Varastointi ja jakelu

Mitään yleistä palautusoikeutta tilaukselle ei ole, koska tilaus on ainutlaatuinen. Olet itse vastuussa lopputuotteen laadusta. Voit etukäteen tarkistaa kannen ja sisäsivujen suunnittelun ja kaikki laatuun liittyvät tekijät kuten kuvien resoluutio ja terävyys, tekstin ja kuvien laatu jne. Poikkeuksena tähän sinulla kuitenkin on palautusoikeus, jos Bookea ei ole noudattanut sitä laatua, mikä meillä on asetettu lopputuotteillemme. Tällöin pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme 14 päivän sisällä kirjan vastaanottamisesta. Vedos tehdään tavallisesti digitaalitekniikalla (ellei erillistä sopimusta offset-vedoksesta ole tehty), vedoksen ulkonäkö voi erota jonkin verran kirjan lopullisesta ulkoasusta. Tämä vaikuttaa erityisesti värisävyihin. Kirjasta ei voi valittaa sillä perusteella, että vedos ei ole täysin samanlainen kuten offset-painatus. Teknisistä syistä kirjaan voidaan lisätä etu- tai takaosaan tyhjiä sivuja ja/tai etu- ja takalehdet. Tämä ei ole syy valitukseen, ellei ole olemassa erityistä sopimusta asiasta ennen kirjan painamista. Jos kirjailija haluaa, Bookea ja kirjailija voivat sopia, että Bookea säilyttää varastossa tietyn määrän kirjoja nykyisestä nidoksesta. Tämä voidaan tehdä veloituksetta yhden vuoden ajan.

Kun Bookea saa tilaukset Kirjavälityksen ja Suomen Kirjastopalvelun kautta, Bookea pakkaa ja lähettää kirjat tilaajalle. Kirjan tilaaja on vastuussa oikeiden tietojen toimittamisesta Bookealle. Tiedot vaaditaan toimitusta ja laskutusta varten. Bookea veloittaa 3,90 euroa per myyty kirja jakelumaksuna. Tämä kulu vähennetään kirjailijan myyntikorvauksista. Jakelu- ja käsittelymaksujen lisäksi Bookea vähentää hallinnollisen palkkion, joka on 9 prosenttia maksettavasta kokonaissummasta.

Jos kirjailija haluaa Bookean jakelevan/varastoivan kirjaa, myös kirjan painatus täytyy tilata Bookean kautta. Bookea ei tarjoa muilla kanavilla painettujen kirjojen varastointi/jakelupalvelua.

Jos kirjailija haluaa ottaa itselleen kirjoja varastosta, Bookealla on oikeus periä siitä rahti- sekä käsittelymaksu.

Huomaa, että julkaisemista ja/tai jakelua sisältävien pakettien/palveluiden osalta Bookealla täytyy olla varastossa kappaleita, jotta se voi julkaista kirjan, tai kirja on julkaistu pehmeäkantisena tai liepeellisenä pehmeäkantisena kirjana ja voidaan julkaista print on demand -versiona. Huomaa, että muissa versioissa (esim. kovakantinen tai flexokansi) olevien kirjojen osalta Bookea tarvitsee varastossa olevia kirjoja, jotta se voi julkaista kirjan. Jos asiakas päättää ottaa kaikki kappaleet itselleen, Bookea ei julkaise kirjaa Kirjavälityksen kautta ja/tai muissa myyntikanavissa.

Bookealla on vuoden kuluttua julkaisemisesta oikeus peruuttaa kirjan julkaiseminen ja palauttaa varasto kirjailijalle (kirjailija maksaa postituskulut), tai kirjailija voi maksaa varastoinnin jatkamisesta. Jos kirjailija ei vastaa Bookean tiedusteluun koskien osoitteesta varaston palauttamiseksi, Bookealla on 14 päivän kuluttua kyselystä oikeus laskuttaa kirjan varastoinnista vuoden ajan, tai kierrättää/tuhota kirjat, mikäli Bookea toistuvista yrityksistä huolimatta ei tavoita kirjailijaa hänen Bookean asiakastietokantaan antamisensa yhteystietojen kautta. Kirjailijan vastuulla on ilmoittaa Bookealle, jos hänen yhteystietonsa (mm. sähköpostiosoite) muuttuvat. Bookea ei ole vastuussa, jos tästä ei ilmoiteta. Jos kirjailija päättää jatkaa varastointia yhden vuoden ajan maksua vastaan, varastointiaikaa jatketaan tällöin automaattisesti vuosittain, mutta kirjailijalla on oikeus peruuttaa jatko viimeistään 14 päivää laskun vastaanottamisesta ja ottaa silloin itselleen jäljellä oleva painosmäärä tai antaa Bookean tuhota jäljellä olevat kirjat.

Jos kirjailija ei ole suorittanut maksujaan Bookealle ja hänellä on velkaa kustantajalle, kustantajalla on oikeus tuhota kaikki Bookean hallussa olevat varastot.

Jotkut erot - yleensä enintään 3 prosenttia - varastossa olevien kirjojen lukumäärässä ja ilmoitettujen kirjojen lukumäärässä voivat johtua varaston poikkeamasta. Tällaista varaston poikkeamaa pidetään täysin normaalina, eikä se ole peruste Bookealle esitetyille korvausvaatimuksille tai vastaaville.

Myyntikorvauksen kirjanpito

Teoksen tai teosten myynnistä tulevat korvaukset ilmoitetaan pyynnöstä, aikaisintaan vuoden kuluttua kirjan julkaisemisesta. Kirjailija laskuttaa Bookeaa kirjanpitoon perustuen. Myyntikorvaukset tilitetään vain Bookean kahtena tilitysajankohtana vuodessa 1.5.- 30. 6. ja 1.11.-31.12. Jos teoksen myyntivoitto on kuitenkin alle 100 euroa 12 kuukauden jaksoa kohti julkaisuajasta lukien, myyntikorvauksen maksua ei suoriteta. Jos kirjailijalla on useita julkaistuja teoksia, korvauksia ei lasketa yhteen, jos ne ovat alle 100 euroa minkä tahansa teoksen osalta. Bookea aloittaa tekijänpalkkion maksamisen vuosi kirjan julkaisun jäljen ja silloin, kun summa on vähintään 100 euroa. Tekijänpalkkio maksetaan, kun kokonaismyynti per tuote saavuttaa 100 euroa. Koska painetut kirjat ja e-kirjat ovat erillisiä yksiköitä, joilla on omat ISBN-numeronsa (tunnisteet), niitä käsitellään erikseen. Myyntikorvaus tarkoittaa kustantamohintaa, josta on alennettu alennukset (20 prosenttia) ja vähennetty 3,90 euroa, paitsi myytäessä alennusmyyntikanavien kautta, esim. kirjakerhot, kirjakaupat ja muut tilanteissa, joissa vähittäiskauppiaat vaativat suurempaa alennusta. Bookea ja/tai kirjailija eivät voi vaikuttaa alennukseen. Jos jälleenmyyjällä ei ole sopimuksia ilmaisesta rahtikuljetuksesta Suomessa (tämä koskee yleensä yksittäisiä pienempiä jälleenmyyjiä ja/tai toimituskanavia), Bookea pidättää oikeuden vähentää 3.50 euron lisämaksun näiden kanavien kautta myydyistä kappaleista tavanomaisina kustannuksina Bookean kirjatoimituksesta aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. Bookea veloittaa 3,90 eur per jaettu kirja jakelumaksuna myyntikanavasta riippumatta. Bookean oman kaupan myynnin kautta lisäksi tulee 15 prosentin käsittelymaksu. Käsittelymaksu kattaa mm. pakkaamisen, käsittelykulut lähetettäessä sekä vastaavat kulut. Kirjailijan ei tarvitse itse huolehtia postimaksuista ja mahdollisista laskutuskuluista.

Print on Demand -palvelussa korvaus on 2 euroa/kirja, ellei muuta ole sovittu.
Maksu suoritetaan pankkitilillesi tai pankkisiirtona 30 päivän maksuajalla perustuen myyntiraporttiin. Bookea ei maksa korvauksia muilla tavoilla. Bookea ei ole vastuussa maksuista, jotka johtuvat siitä, että kirjailija on antanut väärän tilinumeron. Jos maksettava summa on vähintään 1000 euroa, tarvitsemme verokortin ennen korvauksen maksamista. Kirjailija vapauttaa Bookean vastuusta koskien työnantajamaksuja ja ennakkoveroa, jos sellaisia vaaditaan kirjailijan myyntikorvaukseen liittyen.
Ennen myyntikorvauksen maksamista Bookea vähentää myös hallinnollisen palkkion, joka on 9 prosenttia maksettavasta kokonaissummasta.
Myyntikorvausta ei makseta teoksista, jotka kirjailija on ostanut itselleen tuotanto- tai alennushinnalla.
Myyntikorvausta ei makseta, jos kirjailija ei maksa loppumaksua Bookealle tilaamistaan tuotteista ja/tai palveluista. Jos kirjailija ei ole täyttänyt maksuvelvoitteitaan Bookealle, kaikkia tuottoja kirjailijan kirjamyynnistä pidetään Bookean tuloina. Tämä koskee myös teoksia, jotka kirjailija myy omien kanaviensa kautta.

Vero ja sosiaalimaksut

Muista, että sinun täytyy itse vastata verojen ja sosiaalimaksujen suorittamisesta.

Toimitusaika

Kun tilaat kirjapaketin (esim. omakustannepaketin) ja tilaat kirjaa vähintään 100 kappaletta, toimitusaika lasketaan testikirjan tai PDF-aineiston hyväksymisestä. Ennen sitä tiedostoja/käsikirjoitusta ei voida pitää valmiina teoksena, vaan tuotanto on kesken. Tarkista toimitusaika projektipäälliköltäsi. Projektipäällikkösi antaa toimitusajan. Bookea ei voi taata myöhemmin, että toimitusaikaa on mahdollista muuttaa. Esimerkiksi teoksen julkaisun ja vastaavien suhteen toimituksen tila täytyy tarkastaa ennen päivämäärän varaamista. (Suosittelemme, ettet varaa julkaisupäivää, ennen kuin olet saanut toimituksen).

Bookean yleinen toimitusaika on n. 10-15 arkipäivää siitä, että tiedostot ovat painokelpoisia. (Käsikirjoitusta ei pidetä painokelpoisena tiedostona).

Kovakantisten toimituksessa kestää vähintään kuukauden verran siihen, että tiedostot ovat painokelpoisia.

Jos kirjailija ei toimita koko materiaalia kerralla tai toimitettu materiaali on vahingoittunut, Bookean toimitusaikaa koskevat ehdot eivät ole voimassa. Jos kirjailija toimittaa korjauksen sovittua myöhemmin, Bookean toimitusaikaa koskevat ehdot eivät ole voimassa. Jos kirjailija toimittaa korjauksen muulla tavalla, kuin mitä on sovittu, Bookean toimitusaikaa koskevat ehdot eivät ole voimassa. Jos kirjailija toimittaa materiaalin sovittua myöhemmin, Bookean toimitusaikaa koskevat ehdot eivät ole voimassa. Jos kirjailijalla on korjaustoiveita sen jälkeen, kun loppukorjaus on jo tehty, Bookean toimitusaikaa koskevat ehdot eivät ole voimassa.

Kun tilaat fyysisen näytekappaleen, se lähetetään normaalikirjeenä. Jos asiakas haluaa nopeamman toimituksen, voimme tarjota pikakuljetuksen lisämaksusta. Ota tällöin yhteyttä projektipäällikköösi. Lopullisen painosmäärän toimitus tapahtuu painotalon/varaston/kuljetusyhtiön valitsemalla toimitustavalla ja kestää tavallisesti 2–6 arkipäivää riippuen siitä, mihin päin maata kirjat ovat menossa, miten paljon kirjoja on ym. Jos haluat pikatoimituksen, tämä voidaan tehdä lisämaksusta. Saat tietää tarkemmat ehdot ottamalla yhteyttä projektipäällikköösi.

Ellei muuta ole nimenomaisesti sovittu ennen tilausta, antamamme rahdin hinta (rahtihinta, joka laskutetaan kaikkien kirjapakettiemme ja palveluidemme tilauksen yhteydessä) koskee rahdin kokonaishintaa, ja sisältää valitun kirjojen määrän rahdin painotalosta Bookean varastoon ja/tai painon yhteydessä valitun kirjamäärän määrän toimituksen asiakkaan antamaan toimitusosoitteeseen Suomessa. Jos asiakas päättää olla hyödyntämättä tätä kirjan painon yhteydessä, lisätään ylimääräiset rahtikulut. Muussa tapauksessa Bookealla on oikeus veloittaa rahti- ja käsittelykulut.

Jos osa lähetyksestä on vaurioitunut lähetyksen aikana/vaurioitunut kuljetusyrityksen väärän käsittelyn vuoksi, ja jos reklamaatio on tehty ja kuljetusyhtiö on hyväksynyt sen, Bookea pidättää oikeuden suorittaa hyvitys asiakkaalle joko korvaamalla vahingoittuneiden kirjojen kustannukset tai painamalla uusia kappaleita asiakkaalle. Tämän sopimuksen hyväksymällä sopimuksen osapuolet sopivat, että Bookealla on yksinoikeus päättää, maksetaanko korvaus rahallisena korvauksena vai painamalla uusia kirjoja.

Oikeus painotiedostoihin 

Kirjailijalla on oikeus painotiedostoihin sen jälkeen, kun koko maksu on suoritettu Bookealle. Jos yhteistyö loppuu, Bookea lähettää käsikirjoituksen ja tiedostot siinä kunnossa, kuin on ne vastaanottanut.

Palautusoikeus

Kustantamo ei voi tarjota yleistä palautusoikeutta (peruuttamisaika) ostoille ilman erityistä syytä, koska tilaamasi kirja on valmistettu määrittelysi mukaan. Koska voit tarkistaa layoutin etukäteen ja tarkistaa, että esimerkiksi laatu, kuten tarkkuus, terävyys, tekstin ja kuvan laatu ym. ovat toiveidesi mukaisia, olet itse vastuussa lopputuotteen laadusta. Poikkeuksena tietenkin on tilanne, jos kirja ei täytä kustantamomme korkeita tuotteita koskevia laatustandardeja. Tällöin meidän täytyy pyytää sinua ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme 14 päivän kuluessa kirjan vastaanottamisesta, jotta saat lisätietoja mahdollisesta palautuksesta. Koepainos tehdään yleensä ns. digitaalisen painotekniikan avulla (ellei erillisestä sopimuksesta ole tehty repro- tai offset-painoksia). Tämä tarkoittaa, ettei mallikirja muistuta tarkasti offset-painettua tai lopullisesti digitaalisesti painettua. Tämä koskee erityisesti värintoistoa. Toimituksesta ei voi reklamoida sillä perusteella, että digitaalisesti painettu mallikirja ei tarkalleen jäljittele offset- tai digitaalipainossa tuotettua lopullista versiota. Erilaisten digitaalisesti painettujen painosten välillä voi olla sävyeroja, eikä tätä voida pitää perusteena reklamaatioille. Joissain tapauksissa painotalo voi lisätä tyhjiä sivuja kirjan alkuun ja loppuun ja/tai lisätä etu- ja takasivuja, jos painotalo pitää tätä perusteltuna painotarkoituksiin liittyvistä syistä. Tämä ei voi koskaan olla perusteena reklamaatioille, ellei muusta ole erikseen sovittu ennen kirjan painamista.

Jos kirjailija on tilannut paketin tai palvelun, mutta peruuttaa yhteistyön etukäteen, Bookealla on oikeus laskuttaa täysi summa kaikista tähän mennessä suoritetuista paketin osista. Jos kirjailija on jo maksanut paketista (huolimatta siitä, onko kirjailija maksanut kokonaissumman vai osittaisen summan), Bookea ei ole velvollinen palauttamaan jo valmiita paketin osia. Jos kirjailija ei ole maksanut maksujaan Bookealle ja varastossa on painettuja kirjoja, kirjailijalla ei ole oikeutta ottaa itselleen painosta tai sen osia, ennen kuin Bookea on saanut täyden maksun. Jos kirjoja painetaan tilauksesta (print on demand), painon lopputuloksessa voi olla eroja, etenkin värintoiston ja leikkauksen suhteen. Tällainen muutos ei muodosta etäsopimuslain (mittatilattujen tuotteiden peruuttamisoikeus) mukaista perustetta reklamaatiolle. Jos kirjoissasi on ollut vakavia teknisiä tuotanto/painovirheitä, ne tulisi reklamoida Bookealle seitsemän päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Jos kuljetuksessa on ilmennyt vaurioita, siitä on ilmoitettava välittömästi tavaran toimittajalle, heti kun vahingoittunut kolli/vaurioitunut lähetys on vastaanotettu. Reklamaatiota ei voi tehdä, jos olet hyväksynyt vaurioituneen kollin/lähetyksen toimituksen.

Poistaminen

Bookealla on oikeus milloin tahansa poistaa kirjailija ja/tai poistaa kirjailijan teos, joka ei noudata näitä yleisiä ehtoja tai joka muuten käyttäytyy tavalla, jota Bookea pitää sopimattomana. Bookea omistaa poistetut teokset, joiden sisällössä on Bookean mielestä jotakin loukkaavaa tai sopimatonta. Kirjailija ei saa manipuloida lainausten tai suoratoistojen määrää eikä teoksensa myyntiä omalla toiminnallaan tai antamalla toimeksiantoja kolmansille osapuolille.

Verkkosivun www.bookea.fi käyttökatkokset

www.bookea.fi-sivusto voi olla pois käytöstä päivityksen, huollon tai muun syyn vuoksi. Bookea ei vastaa sivuston toiminnan keskeyttämisestä.

Käyttöehtojen muuttaminen

Bookea pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja ja www.bookea.fi-sivuston sisältöä milloin tahansa.

Maksuehdot

Maksuehdot ja -ajat eroavat eri palveluiden ja kirjapakettien osalta. Yleensä sovelletaan sitä, mitä näissä myyntiehdoissa on mainittu. Ehdoista poikkeaminen on sovittava asiakaspalvelun tai Bookean yhteyshenkilön kanssa ennen tilaamista. Ehdot on mainittu myös laskussasi. Bookea lähettää laskut sähköpostitse, ellei muuta ole sovittu kirjallisesti.

Enintään 299 kappaletta ja e-kirja: 10 päivän maksuaika, lasku lähetetään kuukauden sisällä tilauksesta.

300 ja 300+ kpl: 10 päivän maksuaika, lasku lähetetään kuukauden sisällä tilauksesta tai:
50% summasta 10 päivän maksuajalla ja 50% summasta 60 päivän maksuajalla, molemmat laskut lähetetään yhdessä kuukauden sisällä tilauksesta.

Jos lasku maksetaan erissä, tulee maksaessa kiinnittää huomiota laskujen numeroihin sekä eräpäiviin. Vaikka laskuissa on sama summa, ne tulee maksaa oikeassa järjestyksessä.
Väärässä järjestyksessä maksetut laskut eivät kirjaudu oikein maksujärjestelmään ja näin ollen niistä lähtee maksumuistutuksia / perintäkirje.
Laskun siirtyessä perintään asiakas joutuu itse maksamaan perintätoimistolle tästä aiheutuneet kulut.

Huomaa, että Bookea lisää laskuihin 18%:n viivästyskoron, ja lähetämme maksamattomat laskut perintään ja ulosottoon.

Bookea veloittaa 4 euron laskutuslisän laskua kohden.

Bookea käyttää laskuissaan 6 euron myöhästymismaksua (lakisääteinen oikeus).

Bookea:lla on myös oikeus veloittaa enintään 45 euron myöhästymismaksu, jos asiakas on ammatinharjoittaja. Tämä maksu korvaa siten viivästysmaksun.

Omakustannepalvelupaketti

Omakustannepaketti (vähintään 100 kappaletta per tilaus) sisältää:

 • Henkilökohtainen projektipäällikkö
 • Sisäsivujen taitto
 • Kannen suunnittelu (lähettämäsi kuvan/kuvien perusteella)
 • Pienet säädöt (n. 30 minuutin suunnitteluaika, esim. marginaalit, fontit, satunnaiset kirjoitusvirheet)
 • PDF hyväksyttäväksi ennen painatusta
 • Fyysinen näytekappale lisäkorvauksesta
 • Saat valita kirjan paperityypin, muodon ja toteutuksen
 • Apua myynnin ja jakelun kanssa (jos niin haluat)
 • Ilmainen fyysinen ja digitaalinen säilytys
 • Ilmainen e-kirja
 • Painopalvelu 
 • Myynnin kirjanpito
 • Teoksesi on saatavilla jokaisessa suomalaisessa verkkokirjakaupassa
 • Julkaisu booky.fi, Adlibris, CDON, Suomalainen kirjakauppa ym.
 • Vapaakappaleiden toimitus Kansalliskirjastoon
 • Kirjan kopio Suomen Kirjastopalvelu Oy:lle
 • Alennus tulevista kirjatilauksista 

Lähettämäsi käsikirjoituksen tulee olla kielellisesti tarkistettu ja lopullinen versio, joka on valmis suunnitteluun lähettäväksi. Käsikirjoituksesi lähetetään Bookealle yhtenä (1) tiedostona. Kansi erillisessä tiedostossa.

Kaikista muutospyynnöistä on ilmoitettava kirjallisesti sähköpostilla, ja kirjailijan tulee toimittaa muutokset samassa asiakirjassa layoutia koskevista tarkastuksista. Emme hyväksy muulla tavoin (esim. suullisesti) toimitettuja oikaisuja.

Tilatessasi omakustannepalvelupaketteja ja muita palveluita, joissa Bookea vastaa lähetysten toimittamisesta, mahdollisten muutosten tulee olla perillä viimeistään kolmenkymmenen (30) arkipäivän kuluessa. Jos muutokset lähetetään myöhemmin, Bookealla on oikeus veloittaa muutoksien tekemisestä.

Huomaa, että jos tuntimäärä ylittyy, Bookea laskuttaa 60 euroa/tunti plus ALV:n projektinhallinnasta ja suunnitteluajasta ja kaikesta lisätyöstä, joka aiheutuu tiedostojen muutoksista (taitto, kannet, suojakannet jne.). Jos asiakas peruuttaa yhteistyön tämän vuoksi, asiakas on silti maksuvelvollinen kaikesta työstä painoa ja julkaisua lukuun ottamatta.

Vaikka suunnittelijamme tekevät parhaansa oikean tavutuksen eteen, tavutuksissa voi silti olla virheitä. Vastuullasi on huomauttaa virheellisistä tavutuksista projektipäälliköltä saamiesi ohjeiden mukaisesti, samoin kuin kaikista muista korjauksista, joita huomaat vastaanotettuasi kirjan taiton/taittoluonnoksen.

Kirjapainopaketti omakustanteelle

Kirjapainopakettiin kuuluu vain kirjan paino. Bookea kuitenkin lähettää vapaakappaleet. Olet vastuussa painovalmiiden PDF-tiedostojen (harmaasävy/CMYK) toimittamisesta ja siitä, että tiedostot ovat oikein muokattuja halutun lopputuloksen saamiseksi. Mahdolliset virheet, jotka johtuvat virheistä tiedostoissa, joita ei huomattu ennen painoa, eivät ole Bookean vastuulla. 

Haluamme huomauttaa, että Bookea ei tarjoa neuvoja, konsultointia tai muuta tukea tekijöille tiedostojen luontiprosessissa ja taiton tekemisessä.

Bookea tarjoaa ammattisuunnittelijoiden työtä, ja tällöin graafikot tekevät taiton tekijän lähettämien materiaalien pohjalta (käsikirjoitus MS-Word-muodossa, sisäsivuille lisättävät elementit esim. kuvat, kuviot, valokuvat jne.) ja noudattaen tekijän näkemystä kannen ulkoasusta.

Jos tekijät haluavat valmistaa painotiedostot itse, he valmistelevat tiedostot täysin itsenäisesti. Bookea tarjoaa tätä varten yleiset painotalojen ohjeet painotiedostojen valmisteluun sekä kansipiirroksen (kansimitoituskaavion) kantta varten sillä hetkellä, kun sisäsivutiedosto on täysin valmis (tarkka sivumäärä on varmistunut) ja siten myös kirjan selän leveys määrittynyt tarkasti.

Easy-paketti

Easy-pakettiin sisältyy:

Projektinhallinta (sinulle osoitetaan henkilökohtainen projektipäällikkö)
Sisäsivujen taitto
Kannen suunnittelu
Kirjan painaminen (pakettiin sisältyy 10 pehmeäkantista kirjaa)
Julkaisu print-on-demand -periaatteella (kirjasi on ostettavissa suomalaisista verkkokirjakaupoista)

Paketin hinta 799 € (sisältää alv:n) koskee: max. 250 sivua 1+1 (ei värisivuja), kansi väreissä 4+0, formaatti 135x210 mm tai 148x210 mm, pehmeäkantinen.

Nämä yleiset käyttöehdot ovat sinun ("Tekijä") ja Bookea Finland Oy:n ("Bookea") välinen sopimus, joka koskee teoksen julkaisemista kuvatulla tavalla. Hyväksymällä kirjaprojektin minkä tahansa mainitun sivuston ja Bookea Finland Oy:n kautta hyväksyt nämä yleiset käyttöehdot.

Yksityinen kirja ja teos ilman ISBN-numeroa

Teoksen tilaaminen ilman ISBN-tunnusta edellyttää, ettei kirjaa ole tarkoitus myydä, kirjoittamasi teos on henkilökohtainen sinulle.

Paperi offset- ja digitaalipainatuksessa

Offset-painossa (yleensä yli 300 kappaletta) ja digitaalipainossa voidaan joissain tapauksissa teknisistä syistä käyttää muuta paperia kuin mallikappaleessa/tarjouksessa on mainittu. Tällöin painotalon valitseman paperin tulee olla ominaisuuksiltaan samanlaista kuin testipainossa käytetyn paperin. Tällaista paperin vaihtoa ei voida pitää perusteena reklamaatiolle, jos kirja on muuten ammattimaisesti valmistettu

Äänikirja

Bookealla on optio-oikeus tehdä teoksista äänikirjoja. Optio-oikeus on voimassa 6 kuukautta kirjan julkaisupäivästä. Huomaa, ettei Bookea ole sitoutunut kirjasi julkaisuun äänikirjana.

Kirjojen vapaa- ja näyttekappaleet

Bookea toimittaa vapaakappaleita Kansalliskirjastoon yleensä 30 päivän sisällä kirjan painamisesta. Bookea toimittaa näytekappaleita Suomen Kirjastopalvelu Oy:lle yleensä kolmen kuukauden sisällä kirjan julkaisemisesta. Suomen Kirjastopalvelu Oy tekee päätöksen kirja-arvostelusta. 

Ristiriidat/erimielisyydet

Mikäli näiden ehtojen ja verkkosivuillamme olevien tietojen välillä on ristiriitoja tai eroja, sovelletaan näitä ehtoja.

Henkilötiedot

Tekijä antaa suostumuksen siihen, että Bookea saa luovuttaa henkilökohtaisia tietoja, kuten henkilötunnus, nimi ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, viranomaisille viranomaiskäyttöä varten.

Luottotiedot

Bookea tekee luottotietojen tarkastuksen tilauksen yhteydessä. Asiakas hyväksyy nämä ehdot tilauksen yhteydessä. Hyväksymällä nämä ehdot asiakas suostuu siihen, että Bookealla on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot.

Luottamuksellisuus

Molemmat osapuolet sitoutuvat pitämään toisen osapuolen luottamukselliset tiedot luottamuksellisina ja olemaan paljastamatta niitä kolmansille osapuolille ilman toisen osapuolen suostumusta.

Luottamuksellisia tietoja voidaan käyttää ainoastaan sopimuksen vaatimusten täyttämiseksi. Tekijällä on oikeus esittää sopimusta lakimiehellensä sopimuksen voimassaoloaikana ja sen jälkeen.

Sopimusrikkomuksessa rikkovan osapuolen kuuluu maksettava sopimussakko, jonka suuruus on 1000 euroa jokaisesta rikkomuksesta. Osapuolet eivät saa käyttäytyä epälojaalisesti toista osapuolta kohtaan, erimielisyydet tulee pitää osapuolten välisinä asioina.

Toimivalta ja sovellettava laki

Näitä yleisiä ehtoja tulkitaan ja sovelletaan Ruotsin lain mukaisesti. Näihin sopimusehtoihin liittyvät mahdolliset riidat ratkaistaan ensisijaisesti julkisessa oikeudessa jossa Tukholman käräjäoikeus on ensimmäinen aste.

 

Miten käsittelemme yhteystietojasi?  

Käyttäjä on sidoksissa käyttäjätiliin ja/tai sopimukseen, ja tiettyjä tietoja tarvitaan sekä käyttäjä- että käyttäjätilitasolla, jotta kirjojen julkaisu ja sopimuksissa määriteltyjen toimitusten täyttäminen olisi mahdollista. Lisäksi Bookealla on laillisia velvoitteita, joita sen täytyy noudattaa. Bookea pidättää oikeuden tallettaa ja käsitellä tietoja siinä määrin kuin on tarpeellista, jotta se voi toimittaa asiakkailleen sopimuksissa määritellyt palvelut. Bookea ei säilytä henkilökohtaisia tietojasi kauemmin kuin sen on tarpeen.

Myyntitilastojen ja metadatan käsittely

Julkaistuihin teoksiin liittyvä metadata, esimerkiksi tekijän nimi katsotaan kopiosuojalain (1993: 1392) alaiseksi, eikä sitä siksi lasketa yhteystietoihin. Bookea pidättää oikeuden kerätä metadataa myös teosten sisällön ulkopuolella markkinointitarkoituksessa, ja jakaa sitä teosten levittäjien kanssa sekä muissa perustelluissa yhteyksissä. Bookealla on oikeus käyttää myyntitietoja hyväkseen anonyymissä ja kootussa muodossa.

Transparency Widget

Käyttäjällä on oikeus pyytää nähtäväksi niitä tietoja, jotka Bookea on yhdistänyt hänen käyttäjätiliinsä. Käyttäjää kehotetaan ensisijaisesti tarkistamaan verkkosivultamme löytyvä Transparency Widget. Sieltä löydät käsittelemämme henkilötiedot, tietojen keruuseen käytetyt ohjelmat, tietojen säilytystarkoituksen ja laillisen perusteen niiden käsittelylle, sekä ne yhteistyökumppanit, joiden kanssa tietoja voidaan jakaa. Ensimmäinen tietopyyntö käsitellään maksutta. Käyttäjällä on myös oikeus pyytää Bookeaa poistamaan itsestään sellaiset tiedot, joita Bookealla ei ole laillista velvollisuutta säilyttää.

Transparency Widgetin avulla saat tietää, millaisia henkilötietoja me sinusta säilytämme, miksi säilytämme niitä, mistä ne tulevat, mitkä tahot liittyvät henkilötietoasiaan, sekä mitkä lailliset perusteet meillä on tietojen säilyttämiseen

Valitse se käyttäjäkategoria, johon kuulut – Transparency Widget auttaa sinua selvittämään kaiken, minkä haluat tietää!

 

 

Mitä evästeet ovat ja kuinka me käytämme niitä?

Vulkan-verkkosivulla on evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka palvelin asentaa koneelle ja jotka toimivat aivan kuin asiakaskortti. Evästeet mahdollistavat sen, että verkkosivu muistaa tärkeitä tietoja, jotka tekevät vierailustasi sivulla mukavamman ja helpomman. Kuten useimmat nettisivut, käyttää Bookea evästeitä parantaakseen käyntikokemustasi seuraavalla tavalla:

 • Olet kirjautunut aloitussivullemme, eikä sinun siksi tarvitse kirjautua uudelleen jokaiselle uudelle sivulle, jota luet.
 • Näet, mitä tuotteita olet laittanut ostoskoriisi.
 • Muokkaamme palveluitamme sinun mieltymystesi mukaisiksi.
 • Laskemme, kuinka paljon kävijöitä sivulla on, ja kuinka kävijät käyttävät sivuja, jotta voisimme kehittää palveluitamme paremmiksi.
 • Sovitamme palveluita niin, että näkemäsi mainokset ovat sinulle sopivia.
 • Kokoamme ja analysoimme kotisivumme kävijadataa. Tarkoituksenamme on tällöin parantaa käyttäjäkokemusta, sekä mahdollistaa yksilöityä viestintää sekä tarjousten kohdistamista käyttäjillemme.

Evästeitä on olemassa kahdenlaisia ja Vulkanin nettisivu käyttää niitä molempia. Ensimmäinen evästetyyppi on pysyvä eväste, joka tallentaa tiedoston vierailijan tietokoneelle. Sitä käytetään esimerkiksi sovittamaan nettisivu käyttäjän toiveisiin, valintoihin ja kiinnostuksen kohteisiin, sekä käyttäjästatistiikan seuraamiseen. Alle olemme listanneet kaikki evästeet, niiden käyttötarkoituksen, mille domainille ne kuuluvat, sekä niiden käyttöiän. Toisen tyypin evästeitä kutsutaan nimellä istuntoeväste. Ne ovat väliaikaisia ja tallentuvat kävijän tietokoneelle vain siksi aikaa, kun kävijä vierailee sivulla. Istuntoevästeet katoavat, kun suljet selaimesi. Bookean nettisivulla käytetään myös kolmannen osapuolen evästeitä, kuten esimerkiksi Google Analytics sekä Remarketing -tiedostoja. Niiden tarkoitus on auttaa meitä ymmärtämään sivustomme käyttöä, jotta voisimme parantaa sivuston toimintaa, sekä kohdentaa parempia mainoksia asiakkaillemme. Ellet halua käyttää evästeitä, voit muuttaa niiden asetuksia selaimessasi, tai jopa kieltää niiden käytön. Huomaathan, että mikäli kiellät evästeiden toiminnan, ei sinun ole mahdollista käyttää kaikkia Vulkan-sivuston toimintoja. 

Evästeasetukset Internet Explorer

Evästeasetukset Firefox

Evästeasetukset Chrome

Evästeasetukset Safari

Mikäli haluat sulkea osan tai kaikki Google Analytics Display -mainoksista, pyydämme sinua tekemään sen täällä: https:/www.google.com/settings/ads.

Voit myös kieltää Google Analyticsin tietojen keruun sekä tietojesi käytön tulevaisuudessa. Löydät lisätietoja täältä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Viittaamme yksityisyyden suojaan momentin § 8.1 nojalla Google Analyticsin ehdoissa http://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/.

Mitä evästeitä, tunnisteita ja pikseleitä käytämme?

Domain Kuvaus
Vulkanmedia.se   Nettisivun toiminnot
LinkedIn Suoramarkkinointi
Facebook Suoramarkkinointi
Google Käyttäytymisdata/Suoramarkkinointi
Hotjar Käyttäytysmidata
   


Mitkä ovat sinun oikeutesi yhteystietojesi käyttöä koskien?

Oikeudet, jotka mielestämme ovat sinulle olennaisimpia.

Sinulla on oikeus saada tietää kuinka tietojasi käsitellään. Nämä tiedot tarjotaan Transparency Widgetissämme ylempänä.

Sinulla on oikeus saada kopio niistä yhteystiedoista, jotka käsittelevät sinua. Voit saada tiedot ottamalla meihin yhteyttä. Ensimmäinen tietopyyntö on ilmainen.

Sinulla on oikeus oikaista sinua koskevia yhteystietoja jos näet, että ne ovat väärin.

Sinulla on oikeus perua hyväksymisesi evästeiden käytöstä ja samankaltaisista tekniikoista muuttamalla selaimesi asetuksia. (Lue lisää ylempää!)

Oikeus henkilötietojesi poistamiseen

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista järjestelmästämme, jos:

 • Tiedot eivät ole enää tarpeellisia siihen käyttötarkoitukseen, johon ne on alun perin kerätty
 • Erityistilanne antaa sinulle oikeuden vastustaa tietojen säilytystä laillisen syyn vuoksi (katso lisätietoja alta)
 • Tietojesi keruu tai käyttö on ollut laitonta
 • Tietojen poistaminen on perusteltua laillisesta syystä EU:n tai Ruotsin lain määrittelemällä tavalla

Oikeus rajoittaa henkilötietojesi käyttöä

Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojasi käyttöä, jos:

 • Tiedot ovat virheelliset
 • Tietojen käyttö on laitonta ja pyydät sen rajoittamista tietojen poistamisen sijasta
 • Emme enää tarvitse tietojasi niiden alkuperäiseen tarkoitukseen, mutta tarvitsemme niitä edelleen laillisin perustein, tai
 • Vastustat tietojen käyttöä ja olet riitauttanut niiden laillisen perustan, mutta odotat edelleen vahvistusta tai päätöstä asiasta.

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä, mikäli:

 • Voit osoittaa, että tarpeesi ja oikeutesi tietojen poistoon on suurempi kuin meidän tarpeemme säilyttää tietojasi
 • Käytämme tietojasi suoramarkkinointiin

Sinulla on oikeus tietojen siirtoon

 • Koskien tietoja, jotka olet antanut meille itsestäsi
 • Mikäli yhteystietojen siirrolle on laillinen peruste ja siihen on annetu lupa

Lähetämme tällöin kopion yhteystiedoistasi yksinkertaisessa, koneluettavassa muodossa sille henkilölle tai organisaatiolle, jonka olet pyytänyt saada vastaanottaa tiedot.

Kuinka käytät oikeuksiasi?

Lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected] niin teemme parhaamme ratkaistaksesi asian yhdessä kanssasi.